W E L K O M O P D E S I T E V A N D E

1 2 v o e t s j o l l e n c l u b b e l g i ë
en dan was er
(eindelijk)

d e 202021
C E N T E N N I A L


Philippe Royaux
voorzitter & bezieler

09 juli 2021 ... geloof het of niet ... de eerste Olympische Centennial zeilers arriveren na een jaar extra voorbereiding (sic) op de plaats van het gebeuren. En of dat de organisatie paraat was ! Ook voor hen was het een een tweede jaar van plannen , afspreken en afwachten hoe de corona crisis ging evolueren maar vooral wat mogelijk of niet mogelijk zou zijn bij het organiseren van deze internationale retro-zeilwedstrijd.

Eind juni was het dan zover ... een GO! welliswaar met beperkingen maar toch de moeite om in hetzelfde uitgestelde jaar van de Olympische Spelen de 100 jarige viering van de Olympische Spelen 1920 in Antwerpen met de discipline zeilen in Oostende te herdenken waar de 12voetsjol één van de boottypes was. .

Van de oorspronkelijk 82 aanmeldingen met 39 effectieve voorinschrijvingen (waaronder een Japanner) in 2020 waren iets meer dan een derde van de zeilers (14) in de mogelijkheid om in Oostende de Centennial te komen varen.En of dat de Olympische gedachte van deelnemen is belangrijker dan winnen gekoppeld aan het vriendschap bevorderend nevenprogramma op alle gebied een succesformule was in het kader van de Friendship serie wedstrijden 2021. De club-overschrijdende organisatie WOS - RNSYC - OSTEND SAILING onder auspiciën van MARINA YACHTING CENTER en erkend door ERFGOED VLAANDEREN, smeedde niet alleen een band tussen de deelnemende zeilers uit België - Nederland - Frankrijk - Duitsland maar bracht tevens de lokale clubs dichter bij elkaar met op vrijdagavond een BBQ in Ostend Sailings 'Phare East' en op zaterdag een 'skippers dinner' in de Royal North Sea Yacht Club Oostende.

Op sportief vlak werden in totaal 4 van de geplande 6 reeksen gezeild, in omstandigheden die vooral ideaal waren voor licht-weer specialisten, waarbij Wim Bleeker zegevierde, vóór broer Pieter Bleeker en Martin Trompert

De prijsuitreiking waar iedereen bedacht werd met een herinnerings-T shirt en een evenement sleutelhanger werd - hoe kon het ook anders - tevens een herinneringsmoment aan Centennial sympathisant vanaf het eerste moment Bert Hamminga die kortgeleden van ons heenging.

Hoeft het nog gezegd dat 12voetsjollenclub voorzitter Philippe Royaux een voldaan en gelukkig man was ?

eric sorel
secretaris-coördinator

klik op onderstaande links voor het volledig 'full quality'
C E N T E N N I A L 2 0 2 0 2 1 B E E L D V E R H A A L
van alix noel & eric sorel

0 9 j u l i 2 0 2 1

*****

18 mei 21

THE FINAL COUNTDOWN

52 dagen te gaan

Beste 12-voetjol-ler/ster,

Niettegenstaande de aanhoudende Corona-tegenwind, hebben we de ganse voorbije over-time organisatieperiode niet stil gezeten.

We hopen dan ook om onze Centennial, (onze 12-voetsjol-Jubeleum-editie ), net zoals de Olympische spelen, deze zomer te kunnen laten doorgaan.

Ondertussen hopen we de vaccinatie-wind in de zeilen te krijgen en hopen we – net zoals jullie waarschijnlijk – op een ‘normale’ zeilzomer.
Dat alles onder de eventueel opschortende voorwaarden van de overheid doorgaat hoeft niet gezegd.
De Centennial organisatie verzekerd echter een volledige terugbetaling van het inschrijvingsgeld moest de Centennial niet kunnen doorgaan.
Dus inschrijven maar !

Met vriendelijke zeewindgroet,

namens de twaalfvoetjollenclub.be


Philippe, Eric en het organisatieteam

2019
ONE YEAR TO GO

02 apr 19

INTRO
Toen ik, nu iets meer dan tien jaar geleden, dankzij het project Archonaut (een sociaal project voor werklozen die het beroep van scheepstimmerman aanleerde, een replica maakte op basis van een 12voetsjol-wrak), voor het eerst in aanraking kwam met dit zeilbootje, was mijn hart direct verkocht.


lees meer
30 mei 19

BELGISCHE 12 VOETS JOLLENCLUB BOVEN WATER
De belgische zeilwereld is een organisatie rijker.
Deze zomer kwam de 12 voets jollenclub boven water.
Dat gebeurde zowat letterlijk bij het admiraalzeilen van de 12 voets jollen tijdens Oostende voor Anker. Alhoewel het om een nieuwe vereniging gaat, kan deze terugkijken op een niet onaardige traditie.De 12 voets jol die het hart en de ziel van de vereniging uitmaakt, stamt uit 1913.

lees meer

*****

30 mei 19

A D M I R A A L Z E I L E N V A N
1 2 V O E T J O L L E N C L U B T I J D E N S
O O S T E N D E V O O R A N K ER 2 0 1 9


lees meer

*****

30 mei 19

W A L C O M M E N T A A R
I N T E R N A T I O N A L
1 2 - F O O T D I N G H Y


lees meer

*****

30 mei 19

DANKWOORDJE

Beste 12 voetsjollenvrienden,
Hartelijk dank voor jullie deelname en medewerking aan dit bijzonder evenement van “One Year to Go”.
De opkomst van aanvankelijk 13 boten werd in de laatste week, gezien de slechte weersvoorspellingen, herleid tot 8. Maar in het Frans zegt men “les absents ont tord !” trouwens in Oostende is het altijd mooi weer !


lees meer

*****

1 0 j u l i 2 0 2 1
laatste update
18 mei 2021

toegevoegd
THE FINAL COUNTDOWN
centennial schedule & NOR

*****

2021
Beste Twaalfvoeters
en Jollenaars

11 feb 21

Na een succesvolle algemene repetitie in 2019 stonden we in 2020 rond deze tijd klaar om onze Centennial in 2020 te laten uitgroeien tot een evenement waar ze in 1920 hadden naar opgekeken maar ...
Moeder natuur had ons korte tijd later heel wat anders te bieden dan onze broodnodige water en wind elementen waarmee we al ruimschoots tevreden waren geweest.
Hopelijk wordt 2021 niet wat 2020 geweest is voor de wereld en kunnen we binnenkort de tros van verleden jaar oppakken en onze aangepaste 2020 NE planning aan jullie bekend maken.
Wij schakelen in ieder geval tijdelijk over naar de 'optimistenklasse' en plannen in de veronderstelling dat alles een normaal verloop zal kennen.
In ieder geval Save the Date en anders horen en zien we het wel !
Alleszins Optimistische 12-Voetsjollen-groeten,

Philippe, Eric en het organisatieteam

30 jun 20

1920 : Olympische spelen in Oostende

Ivan Van Hyfte
lees meer

*****

30 jun 20

Le Jol ... België en de
Olympische geschiedenis

Bert Hamminga
lees meer

*****

10 jul 20

100 jaar geleden was
Oostende decor voor Olympisch zeilen

Marc Loy
Krant van West-Vlaanderen

lees meer

*****

1 1 j u l i 2 0 2 105 mar 20
Emma Plasschaert
wordt meter van de 12voetsjollenclub.be

Op 5 maart aanvaardde de Oostendse Olympische zeilster Emma Plasschaert het meterschap van de 12voetsjollenclub.be.
Op de foto onze meter tezamen met voorzitter Philippe Royaux.

*****

*****

15 mei 19

BOATING PARTNER NEWS
Marina Yachting Center
Wie zeilplezier stimuleert, verdient onze steun .45 jaar enthousiast medewerker aan het eenheidsklassezeilen.

lees meer

*****